دانلود مقاله ترجمه شده تکنیک جدید شناسایی/موقعیت یابی عیب بر مبنای PM

مقاله ترجمه شده تکنیک جدید شناسایی/موقعیت یابی عیب بر مبنای PMU برای خطوط انتقال با بررسی تمایز عیب جرقه زدنچکیده – یک تکنیک جدید شناسایی/موقعیت یابی عیب با بررسی تمایز عیب جرقه زدن بر مبنای واحدهای سنجش فازور برای خطوط انتقال ولتاژبالا/ولتاژ فوق-بالا در این سری دو مقاله ای معرفی شده است. بخش 1 این سری دو مقاله ای عمدتاً مربوط به منشأ تئوری و الگوریتم است. تکنیک شناسایی عیب پیشنهاد شده برای عیب های دائمی و عیب های جرقه زدن توسط ترکیب شاخص شناسایی عیب و شاخص موقعیت یابی عیب انجام می شود، که …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *