دانلود مقاله حسابداري سازمان آب و فاضلاب استان كردستان

مقدمهاز تاسيس وزارت نيرو، در سال 1345 بنگاه مستقل آبياري غرب از سازمانهاي وابسته به وزارت كشاورزي، با تشكيل هيئت‌هاي شاربين، مسئوليت نظارت، تقسيم و توزيع آب كشاورزي را در غرب كشور به عهده داشت و از محل درآمدها (وصول آب‌بها) نسبت به لايروبي انهار و ساير خدمات جنبي اقدام مي‌نمود. در اين ايام وظيفه تامين و توزيع آب شرب شهرهاي استان بر عهده شهرداريها بود. پس از تاسيس وزارت نيرو در سال 1347 بنگاههاي مستقل آبياري در وزارت نيرو ادغام و ضمن سلب مسئوليت از هيئت‌هاي شار …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *