دانلود مقاله حمل و نقل

1-2- تعريف سيستم حمل و نقل سيستم حمل و نقل مجموعه اي از وسايل ، امكانات ، تسهيلات ، مسيرها ، قوانين و مقررات است كه به منظور جابجايي افراد و كالاها بكار گرفته مي شوند . اجزاء بوجود آورنده سيستم حمل ونقل عبارتند از : اجزاء ثابت : كه همان شبكه حمل ونقل يا شبكه جاده ها مي باشند . اجزاء حركت : شامل كليه اتومبيلها و وسايل نقليه مي شود . اجزائ كنترل : قواعد استفاده از اجزاء ثابت و اجزاء‌ حركت مي باشد و به عبارت ديگر چگونگي كنترل سيستم ها و ايستگاه‌ها و پايانه مي باشد . 1-3- ت …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *