دانلود مقاله دانلود مقاله ترجمه شده نقش تحصیلات مادر در سلامتی فرزند: مدارک مربوط به قانون تحصیل اجباری

چکیدهاین مقاله تأثیر تحصیلات مادر بر روی سلامت فرزند و کانال هایی را بررسی میکند که در آن، تحصیلات توسط استفاده از تغییر در قانون تحصیل اجباری (CSL) در ترکیه عمل میکند. برای توضیح گرایش درونی تحصیل، تغییر در بین گروه های تحریک شده توسط زمانبندی CSL و تغییر در بین استان ها توسط فشردگی کلاس درس های اضافی ساخته شده در استان محل تولید مادر بعنوان یک متغیر ابزاری استفاده می گردد. نتایج نشان میدهد که تکمیل دوران ابتدایی توسط مادر، سلامت بچه را افزایش میدهد، که توسط وزن موقع تولید فرزند …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *