دانلود مقاله در مورد عقرب های ایران


با اینکه بیش از سیصد میلیون سال است که عقربها روی کره زمین زندگی میکنند اما در مقایسه با سایر بند پایان زیست شناسی و بوم شناسی آنها در بسیاری از موارد ناشناخته مانده است به طوری که در خیلی از مناطق کشور ما حتی از زیستگاههای عقرب نیز اطلاعات چندانی در دسترس نیست. بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد عقربهای ایران به محققین خارجی مربوط می شود و مبنای قضاوت آنها،مطالعه یک یا چند گونه که به طور تصادفی صید شده است می­باشد.اما اخیرا تحقیقات گسترده تری هم توسط محققین داخلی و هم خارجی صورت گ …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *