دانلود مقاله دولت و رشد اقتصادی

1 – بر اساس مباني نظري و تجربي، مهمترين توجيه دخالت‌هاي دولت، تلاش در جهت رفع كاستي‌هاي بازار در زمينه تخصيص بهينه منابع با توجه به ويژگي‌هاي ساختار اقتصاد داخلي و تحولات اقتصاد جهاني است. در تنظيم دخالت‌ها، تبيين هدف، سطح و حوزه دخالت‌ها در چارچوب برنامه‌هاي هدفمند و زمان‌بندي شده و در راستاي ارتقاء رقابت و رقابت‌پذيري اقتصاد بسيار داراي اهميت است. در غير اين صورت دخالت‌هاي دولت بيش از آنكه موجب رفع موانع، كاستي‌ها و اختل …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *