دانلود مقاله شناسائي مولفه‌هاي رهبري تحول آفرين و رابطه آن با عملکرد

شناسائي مولفه‌هاي رهبري تحول آفرين و رابطه آن با عملکرد سازماني درصنايع توليدي خصوصی ريخته‌گري در شهرستان قم مقدمه: سازمان‌هاي اداري جزئي از کل جامعه هستند که در ارتباط نزديک با ساختارهاي اجتماعي، سياسي، حقوقي، ايدئولوژيک و اقتصادي قرار دارند و داده‌هاي نظام سازماني، به جامعه و محيط نظام مربوط مي‌شود. مديريت و رهبري درست اين سازمان‌ها براي توسعه و پيشرفت جوامع امري ضروري است.رهبري، موضوعي است که از دير باز نظرمحققان و عامه مردم را به خود جلب کرده است. اين واژه به طو …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *