دانلود مقاله طراحی سیستم بنگاه املاک

شركت Borland پس از معرّفی موفّق نسخه Borland Pascal و تكميل آن با عرضه نسخه هفتم اين زبان برنامه‌نويسی، در حدود سال 1374 ش. شروع به كار بر روی يک ابزار طرّاحی سريع برنامه‌های كاربردی به نام دلفی نمود. بعد از آن‌كه تعيين شد معماری مدل اشيا بهترين روش اجرای اين طرح است، لازم بود كه يک زبان برنامه‌نويسی كه به مثابه قلب نظام است، مشخّص گردد. در آن زمان Borland به عنوان شركت توليدكننده بهترين ابزارهای Pascal شناخته می‌ش …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *