دانلود مقاله معیارهای جدید در محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری

چکیده هرقدر كيفيت گزارش هاي مالي افزايش يافته و از استانداردها و ضوابط معتبري در تهيه و ارائه گزارشهای مالی استفاده شود، ريسك اطلاعات كاهش خواهد يافت. تحقیقات و مطالعات متعدد در مورد تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری نشان میدهد که کیفیت اطلاعات ، به تاثیرپذیری آن از نحوه انتشار اطلاعات حسابداری بستگی دارد. مدیران و مشاوران مالی، تحلیل ها و تصمیم گیریهای خود را برمبنای کیفیت گزارشهای مالی که در اختیارشان قرار می¬گیرد، انجام میدهند. در این مقاله هدف اینس …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *