دانلود مقاله مهندسی اجتماعی

تعریف و اهداف: برخی از معروفترین تعریفهای ارائه شده برای مهندسی اجتماعی از این قرارند: -Bernz: هنر و علم وا داشتن دیگران به انجام کاری مطابق خواسته ی نفوذگر -Palumbo: استفاده ی یک نفوذگر خارجی از حقه های روان شناسی بر روی کاربران قانونی یک سیستم کامپیوتری ، برای به دست آوردن اطلاعاتی که نفوذگر برای نفوذ به سیستم احتیاج دارد.-Berg: به دست آوردن اطلاعات (برای مثال کلمه ی عبور) از یک فرد ، به جای به کار گیری روشهای فنی برای ورود غیر مجاز به سیستم.و تعریف آخر که به نوعی حالت کل …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *