دانلود مقاله وزارت كار و امور اجتماعي

-تشکيل ستادطرح تکريم وزارتخانه باحضورمعاونت پشتيبانی،مديرکل اموراداری،مديرکل دفتروزارتی،مديرکل روابط عمومی وچندتن ازکارشناسان تحول اداری ـ برگزاري جلسات با حضور نمايندگان محترم حوزه‎هاي معاونت وزارتخانهـ تهيه و تنظيم بروشور اطلاع‎رساني در واحدهاي ستاديـ تهيه و تنظيم بروشور اطلاع‎رساني در واحدهاي اجراييـ تهيه و تدوين، چاپ و توزيع كتاب و نشريه راهنما در واحدهاي ستاديـ تهيه و تدوين، چاپ و توزيع كتاب و نشريه راهنما در واحدهاي اجراييـ نصب و راه‎اندازي خط تلفن گوياباشما …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *