دانلود مقاله چرا بايد ورزش کنيم؟

آيا مي دانيد : چرا بايد ورزش كنيم؟انواع تمرين هاي ورزشي » ويژة سالمندان كدامند؟انجام هر يك از تمرين هاي ورزشي براي شما چه فوايدي دارد؟ آيا مي توانيد :تمرينات ورزشي را به طور صحيح انجام دهيد؟تمرينات ورزشي را در زندگي روزمرة خود به كار ببريد؟ چرا بايد ورزش كنيم؟با افزايش سن تغييرات متعددي در قسمت هاي مختلف بدن ايجاد مي شود. قلب ، ريه ها، سيستم عصبي، عضلات و استخوانها دچار تغييرات ناشي از افزايش سن مي شوند. * قدرت عضلة قلب كاهش مي يابد.* ظرفيت ريه براي جذب اكسيژن كم مي شود.اگر …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *