دانلود مقاله چند شاعر معروف

حكيم ابومعين ناصربن خسرو بن حارث القباد ياني البلخي المروزي ملقب به «حجت» از شاعران بسيار توانا و بزرگ ايران و از گويندگان درجة اول زبان فارسي است. وي در ماه ذيقعدة سال 394 هجري در قباديان از نواحي بلخ متولد شد و در سال 481 در يمكان بدخشان درگذشت.نام او و پدرش در اشعار وي چند بار آمده و از آن جمله است اين ابيات:اگر دوستي خاندان بايدت هم چو ناصر بدشمن بده خان و مانرااي پسر خسرو حكمت بگوي تات بود طاقت و توش و توانتحقيق شد كه ناصرخسرو غلام اوست آنكو بگويدش كه دو گوهر چه گو …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *