دانلود مقاله کاربرد نانوتكنولوژی در کشاورزی

کاربرد نانوتكنولوژی در کشاورزی از مهمترين كاربردهای نانوتكنولوژی در كشاورزی می‌توان به موارد زير اشاره كرد:كاربردهای نانو در صنايع غذايي- توليد نانوحسگرها و حسگرهای زيستی برای تشخيص عوامل بيماری‌زا و سموم؛- استفاده از نانو فيلتراسيون به منظور جداسازی و عبور انتخابی مواد بر اساس اندازه و شكل؛- نانوكپسوله كردن مواد طعم دهنده و عطری در مواد غذايی به منظور كنترل رهاسازی آنها در غذا؛- افزايش استحكام مواد بسته بندی و مقاومت آنها در برابر گازها با استفاده از نانوكامپوزي …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *