دانلود مقاله Basics مباني پارتيشن مجيك :

اين فصل شامل اطلاعات زير است:1ـ پنجره ي اصلي partition magic 2ـ پنجره ي اصلي اضطراري3ـ پردازش با مشاهده 4ـ انتخاب يك hard disk5ـ انتخاب يك بخش 6ـ انتخاب يك عمل7ـ لغو يك عمل 8ـ مشاهده در طي عمليات9ـ اعمال تغييرات روي سيستم 10ـ سيستم فايل قابل پشتيباني11ـ تغيير اولويت partition magic 12ـ استفاده صفحه كليدهاي بين المللي 13ـ يكجا كردن خضاله ي هاردديسك 14ـ استفاده از کمک پنجره ي اصلي partition magicپنجره اصلي شامل بيرون ريزي (انفجار) شيشه مشاهده درخت دیسک ها روي كامپيوتر شما است. نقشه ه …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *