دانلود مقاله COM+چیست

COM ابزاری است که قابلیتهای برنامه های موجد تحت محیطهای ویندوز را افزایش می دهد.اجزاء COM را با زبانهای مختلفی میتوان نوشت که دلفی یکی از قویترین آنهاست. COM سرنام Component Object Model است ، یعنی مجموعه مشخصاتی که میکروسافت برای ساختن اجزاء نرم افزارهایی مطرح کرده که می توان در برنامه ها گنجاند وقابلیت برنامه های موجود تحت محیطهای پنجره را افزایش داد. اجزای COM را با زبانهای مختلفی می توان نوشت. COM پایه و شالوده مجموعه مشخصات OLE (گنجاندن و مرتبط کردن شیءها) DirectX,Ac …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *