دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد فضایی بازار های روز و نقش آن در اقتصاد شهری


عنوان : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد فضایی بازار های روز و نقش آن در اقتصاد شهری مطالعه موردی : شهر اصفهان تعداد صفحات: 255 صفحه با تخفیف ویژه رشته : کارشناسی ارشد مطالعات ناحیه ای(جغرافیا و برنامه ریزی شهری) یکی از مسایل مورد مطالعه در جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری مطالعه بازارها و کارکرد آنها در اقتصاد شهری است ، یکی از اشکال این بازارها، بازارهای روز می‌باشد. ایجاد مراکز عمومی خرید و ف …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *