دانلود پروژه استراتژی های آنتی سنس برای مدیریت ژنتیکی در گیاهان


دانلود پروژه استراتژی های آنتی سنس برای مدیریت ژنتیکی در گیاهان معرفی : RAN های آنتی سنس در ابتدا در باکتری ها به عنوان یک مکانیزم اتفاق مکانیزمی طبیعی رخ دادطبیعی برای تنظیم بیان ژن (L) که متقاقباً منجر به طراحی آنتی سنس استراتژی های که کنترل مصنوعی شناخته شده اند . اولین آزمایشات مهندسی در این ناحیه در سلول های موش در بیان RNAهای مکمل در برابر تیمیدین کیناز (4)انجام شد ، که این در گیاهان برای اولین بار ارگانیسم یوکاریوتی چند سلولی به یک ژن آنتی سنس خارجی تبدیل کردند[5] . فن آوری آنتی …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *