دانلود کتاب نایاب فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی به همراه آموزش خط میخی و فارسی باستان، چاپ 1346


با دانلود این کتاب ترجمه همه کتیبه های شاهان هخامنشی را که به خط میخی و فارسی باستان نوشته شده خواهید داشت(از جمله کتیبه های داریوش در بیستون، نقش رستم، مصر و..). این کتاب را رلف نارمن شارپ نوشته و علاوه بر ترجمه کتیبه ها الفبای خط میخی و زبان فارسی باستان در آن آموزش داده شده. …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *