دانلود گزارش کارآموزی زراعت نانوتكنولوژي و كاربرد آن دركشاورزي


علم نانو مي تواند تمام عرصه را مانند زلزله تحت تاثير قرار دهد وعلم كشاورزي نيز مستنثي نمي باشد . توليد مواد جديد و كارا ، پيشرفت در زمينه توليد محصولات جديد و طراحي روش هاي جديد براي توليد غذاي سالم و حفاظت زيستي اين تغييرات در مجموع بسيار گسترده و عظيم خواهد بود . پيشرفت هاي اخير در زمينه علم مواد و علم شيمي امكان توليد ذرات نانويي را امكان پذير كرده كه مي تواند بطور گسترده در علوم كشاورزي كاربرد دارند . تاكنون استفاده از علم نانو در زمينه كشاورزي جنبه نظري داشته است .اما اخيرا كاربرد آن بطور ع …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *