دانلود گزارش کار آموزی بررسي مدار برق سيستم مكش دستگاه اكسترود


در راه اندازي كارخانه خورجين گشتر دو هدف اساسي دنبال شده است. هدف نخست كه به اين منطقه از كشور توجه شده است جهت رفع معضل بيكاري جوانان بوده كه به دليل داشتن هيچ گنه فعاليت اقتصادي و صنعتي چشمگير و جلوگيري از كوچ و مهاجرت بي رويه به شهرهاي بزرگ بوده است. بطوري كه اكثر جواناني كه در اين كارخانه مشغول به فعاليت هستند با پشتوانه كارخانه و حمايت‌ها و تشويق‌هاي مديريت در خصوص ازدواج سر و سامان گرفته و جديداً يك سري آپارتمان در فاصله چند كيلومتري كارخانه در دست احداث مي‌باشد كه قرار است …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *