رابطه بین اخلاق کاری و تعهد کارکنان

رابطه بین اخلاق کاری و تعهد کارکنان

رابطه-بین-اخلاق-کاری-و-تعهد-کارکنانمقاله مدیریت، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق کار و ابعاد آن با تعهد کارکنان در اداره کل بهزیستی استان گیلان می باشد. این پژوهش به روش توصیفی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری کارکنان ادارات بهزیستی استان گیلان که شامل 1300 نفر از کارکنان است و بر اساس جدول مورگان حجم نمونه ای حدود 300 نفر به عنودانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *