راه‌ کارهای کارآمدسازی آموزه‌های قرآن برای تعلیم و تربیت قرآنی کودکان ( تحقق تربیت قرآنی )


پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن مجید 313 صفحه چکیده: این پژوهش، با عنوان «راه‌ کارهای کارآمدسازی آموزه‌های قرآن برای تعلیم و تربیت قرآنی کودکان» در سه فصل به شرح ذیل، نکات را تدوین و ارایه نموده است. فصل اول این پژوهش، به شناخت واژگان مرتبط با موضوع، مانند تربیت، کودک، اصل و روش و نیز بیان اهمیت و ویژگی‌ های دوران کودکی اختصاص یافته است. در فصل دوم، به مجموعه اصول و روش‌های تربیتی متناسب با آن‌ها اشاره شده است که عبارتند از: اصل تمکّن و رعایت تفاوت &s …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *