رساله دكتري رشته كامپيوتر گرایش نرم افزار با موضوع “ارائه مدلي به منظور بررسي قابليت اجرايي معماري نرم افزار”


به نام خدا رساله دكتري رشته كامپيوتر گرایش نرم افزار با موضوع “ارائه مدلي به منظور بررسي قابليت اجرايي معماري نرم افزار” فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 274 صفحه فهرست مطالب چكيده فصل اول مقدمه -1-1 روشهاي مختلف ارزيابي معماري نرم افزار -2-1 اهميت مدلسازي نرم افزار -3-1 انگيزه اين تحقيق -4-1 ساختار پايان نامه فصل دوم- بررسي روشهاي توصيف معماري نرم افزار و مدلهاي ارزيابي قابليت اطمينان و كارايي فصل سوم – باني شكل گيري مدل پيشنهادي -1-3 صفت كيفيتي كا …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *