روش اجزای محدود غنی شده با استفاده از نرم افزار مطلب

روش اجزای محدود غنی شده با استفاده از نرم افزار مطلب

روش-اجزای-محدود-غنی-شده-با-استفاده-از-نرم-افزار-مطلبمدلسازی رشد ترک در قالب روش المان وجدود معمولی یکی از رقابت های مهندسین می باشد اساسا این روش بر مسائل دارای ترک ؛ عیب و حفره تطبیق دارد. روش اجزای محدود روش مناسبی برای مدلسازی رشد ترک نمی باشد زیرا دامنه مورد علاقه را مش بندی می کند. در هر نمو رشد ترک حداقل باید دامنه اطراف نوک ترک دوباره … دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *