سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای

سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای

سازمان-به-عنوان-یک-حوزه-یادگیری-میان-رشته-ایمقاله ترجمه شده؛ این مطالعه تحقیقی به دنبال کشف رابطه میان بازی استراتژیک، رویکرد و مدل یادگیری سازمانی و انتقال یادگیری به عنوان یک عامل موفقیت استراتژیک برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی و مزیت رقابتی پایدار است. هدف این تحقیق تشخیص و توسعه یکپارچگی استراتژیک نواحی میان رشته ای سازمانی است که …دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *