سبکها و روشهای مدیریت در معدن

مديريت به مفهوم كلي تاريخچه مديريت دلايل موفقيت مديران عوامل شكست مديران انواع مكاتب مديريت 1-4-1- پيدا كردن مديريت آمريكائي 1-4-2-نارسايي كردن مديريت آمريكائي 1-5-مكتب نئوكلاسيك يا مديريت ژاپني 1-5-1- تفاوت مديريت كلاسيك و نئوكلاسيك‌ 1-6- مكتب سيستمهاي اجتماعي 1-7- روشهاي مديريت‌ فصل دوم -نوآوري و اهميت آن در مديريت معادن 2-1- مفهوم نوآوري و خلاقيت 2-2خلاقیت و مدیریت -3- شخص نوآور و سازمان نوآور 2-4- نكات كاربردي در …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *