سفر مصر


بنام خدا سفر مصر نوشته: جلال آل احمد – رضا براهنی سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطینشناسگر رکورد۱۸۵۸شناسگر استاندارد دیگرF1858عنوان و نام پديدآوربراهنی رضا ۱۳۱۴ – سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطینوضعیت نشر و پخش و غیرهتهران اول ۱۳۶۳رده بندی کنگرهDT ۵۶/ب۴س۷ این کتاب شامل دو بخش است. بخش اول سفر مصر جلال آل احمد که شرح سفر بیست و سه چهار روزه وی به این کشور است و بخش دوم جلال آل احمد و فلسطین که نقد رضا براهنی بر افکار و موضع آل احمد نسبت به کشور فلسطین است. براهنی در این بخش تغ …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *