سلامت روان و شبکه‌های اجتماعی در اوایل نوجوانی

پویایی تعاملات اجتماعی چگونه با سلامت روانی در مراحل اولیه‌ی نوجوانی در ارتباط است. هدف از این مطالعه‌ی عینی اندازه‌گیری تعاملات اجتماعی و ارزیابی نقش‌های جنبه‌های مختلف در محیط‌های اجتماعی مانند فعالیت‌های فیزیکی و انتخاب مواد غذایی است که به طور مشترک در شکل دادن به ساختار روابط کودکان و سلامت روانی آن‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. داده‌های این پژوهش از شبکه‌های رفتار طولی در سال 2012 استخراج شده است، که در مدرسه‌ی خصوصی k-8 شهر کالیفرنیا …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *