سیستمهای مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی؛ رویکرد اکولوژی جمعیت

سیستمهای مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی؛ رویکرد اکولوژی جمعیت

سیستمهای-مدیریت-کارمند-و-بافتهای-سازمانی؛-رویکرد-اکولوژی-جمعیتمقاله ترجمه شده؛ هدف از این مقاله ایجاد مدلی تئوریک از ویژگی ها و عوامل تعیین کننده ی شکل های مختلف مدیریت کارمند: مدیریت ساده، مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی می باشد.دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *