سیستم پرسنلی و حقوق دستمزد


-امکان تعریف پرسنل بصورت نامحدود همراه با مشخصات پرسنلی-سوابق آموزشی-احکام-افراد تحت تکفل-ارتقاءشغلی و… -امکان ثبت کارگاههای مختلف-واحدهای سازمانی-جداول مالیاتی-مشاغل بیمه-مایا-کسورات و… -امکان ثبت انواع کارکردهای پرسنل-اضافات ماهیانه-کسورات ماهیانه-اضافات سالیانه و… -گزارش گیری از(حقوق ماهیانه-عواید سالیانه(عیدی سالیانه-بازخرید مرخصی-پاداش سالان-سنوات سالیانه)-لیست بانک-لیست بیمه-لیست خالص پرداختی-لیست مرخصی-لیست ماموریت-لیست حقوق-لیست مالیات-لیست هزینه واحدها به تفکیک واحد سازمانی-لیس …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *