شناسایی و تحلیل مولفه های خودکنترلی در روایات امام رضا


پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث 157 صفحه چکیده: خود کنترلی، توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون داده ای رفتاری است و معیار سنجش کنترل نفس، انطباق با موازين شرع و آموزه هاي الهي است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مولفه ­های خود كنترلي در كلام امام رضا عليه السلام و تعیین میزان توجه به آن ها است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی (تحلیل محتوا) و واحد تحلیل، مضمون روایت و جامعه پژوهش روایات امام رضا عليه السلام در کتاب مسند الرضا عليه السلام …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *