طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد خوشه های صنعتی

طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد خوشه های صنعتی

طراحی-مدل-مفهومی-ارزیابی-عملکرد-خوشه-های-صنعتیمقاله مدیریت، این تحقیق بر آن است تا با بهره گیری از ادبیات علمی حوزه های مدیریت عملکرد و خوشه های سنعتی بوسیله دانش خبرگان و دست اندرکاران خوشه های صنعتی کشور مدلی بومی جهت ارزیابی عملکرد خوشه های صنعتی تدوین شودتا بتوان علاوه بر مقایسه عملکرد خوشه های صنعتی عملکرد آنها را نیز ارتقا داد. …دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *