طرح توجيهي موز گلخانه اي


موز میوه ای گرمسیری که در عرض های 30 درجه شمالی و جنوبی جهان کشت و پرورش می یابد. این میوه مخصوص مناطق گرم و مرطوب جهان است بطوریکه در نواحی با دمای 10 تا 40 درجه و متوسط دمایی 27 درجه به خوبی رشد می کند. در دمای بیش از 35 درجه و کمتر از 20 درجه رشد موز کاهش می یابد. صفر فیزیولوژیک موز حدود 11 درجه سانتیگراد است. دمای پایین تر از 10 درجه سبب شوک دمایی به گیاه شده و می تواند سبب از بین رفتن آن می گردد. البته برای ارقام مقاوم به سرما دمای 2 تا 3 درجه بحرانی حساب می شوند و دماهای زیر صفر کشنده بشما …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *