عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص

عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص

عوامل-موثر-بر-حفظ-و-نگهداشت-نیروی-انسانی-متخصصمقاله مدیریت، تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی-پیمایشی است. به این منظور یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شد. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستاندانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *