لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی


پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی 203 صفحه چكيده: امروزه پيشرفت هاي علمي سبب شده است كه بسته شدن نطفه انسان از راه غیر طبیعی امكان پذير گردد که این دانش تلقیح مصنوعی نامیده می شود. تلقيح مصنوعی از مسائل نو خاسته اي است كه به اقتضاي پيشرفت زمان و دگرگوني هاي علمي مطرح شده است و نص خاصی در فقه امامیه در این مورد وجود ندارد در حالی که حکم آن از نصوص عام و اصول کلی خارج نیست. از این رو فقها تلاش خود را در جهت استنباط حکم مسئله‌ی تلقیح مصنوعی از منابع شرعی به کار …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *