مجموعه ای کامل برای آموزش زبان انگلیسی 14 کتاب آموزشی مختلف


مجموعه ای کامل برای آموزش زبان انگلیسی 14 کتاب آموزشی مختلف 1.کتاب آموزش دستور زبان انگلیسی در سطح پیشرفته 2.کتاب آموزش دستور زبان انگلیسی در سطح مقدماتی 3. 402 فعل پر کاربرد در زبان انگلیسی 4.کتاب 901 واژه که باید بدانیم همراه تنرجمه 5.کتاب اصتلاحات کوچه بازاری در زبان انگلیسی 6. 200 جمله یپر کاربرد انگلیسی 7.کتاب اصطلاحات رایج در انگلیسی همراه با کاربرد آنها در ترجمه 8.کارگاه ترجمه ی لطیفه های انگلیسی 9.مجله های انگلیسی نسخه ی 1و2 10.مجله انگلیسی نسخه ی4 11.مجله ی انگلیسی نسخه ی 5 Speak …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *