مدلی برای ارتباط بین واحدهای کشف منبع و توازن بار در محیط محاسباتی


یکی از مهم ترین چالش های محیط محاسباتی سربار منابع است. در این حالت بهتر است که منبعی جدید کشف شود تا داده و بار اضافی بر روی آن منتقل شود. هرچند این کار باعث پایین آمدن شدید کارایی خواهد شد. بنابراین کشف منبع در مرحله نخست از اهمیت بالایی برخوردار است. برای حل این مشکل چندین مکانیزم کشف منبع معرفی شده اند. بی توجهی به این مسئله مهم باعث تصمیم گیریهای نادرست خواهد شد. تصمیم درست در ارتباط با سایر واحدها مثل واحد توازن بار قابل اتخاذ است. در این مقاله مدلی برای برقراری ارتباط بین واحدهای کشف منبع …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *