مدل حرارتی بر روی ماشین القایی به همراه مقاله شبیه سازی شده


مدل حرارتی بر روی ماشین القایی به همراه مقاله شبیه سازی شده برای این مقاله قسمت های مختلف موتور بصورت مدل حرارتی طراحی می گردد از جمله استاتور روتور سیم پیچ های موتور پارامترهای گذرای موتور مقاله رفرنس: THERMAL MODELFOR INDUCTION MACHINEM.R. HACHICHA, M. GHARIANI and R. NEJI Electric Vehicle and Power Electronics Group (VEEP) Laboratory of Electronics and Information Technology (LETI) National School of Engineers of Sfax Tunisia University of Sfax2011 8th International Mu …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *