مدیریت عملکرد در کمیته ملی المپیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن

مدیریت عملکرد در کمیته ملی المپیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن

مدیریت-عملکرد-در-کمیته-ملی-المپیک-با-رویکرد-کارت-امتیازی-متوازنمقاله مدیریت، هدف از انجام این پژوهش تبیین الگوی مدیرت عملکرد کمیته ملی المپیک با رویکرد BSC است. جامعه آماری پيوهش 114 نفر از اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، متخصصین و خبرگان آشنا به امور کمیته ملی المپیک بودند. ….دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *