مدیریت و تشکیلات کارگاهی (ماشین آلات ساختمانی)


در این فایل توضیحاتی در مورد ماشین آلات بصورت ورد ارایه گردیده است. تجهیزات و ماشین آلات هر کارگاه با توجه به نوع پروژه از نظر سازه و حجم عملیات و با در نظر گرفتن شرایط کارگاه و امکانات تعیین می شود . در این رابطه با توجه به مشخصات کارگاههای بتنی که تجهیزات و ماشین آلات آن از اهمیت بیشتری برخوردار است …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *