مقاله ای در مورد مديريت منابع انساني در دانشگاه آزاد اسلامي


موضوع: مقاله ای در مورد مديريت منابع انساني در دانشگاه آزاد اسلامي فهرست عنوان صفحه مقدمه 3 اهداف درسي كارگاه 4 شرايط شركت‌كنندگان 4 معيارهاي ارزيابي 4 امكانات و تجهيزات آموزشي 4 مدت دوره & …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *