مقاله ساختار بکارگيري روتينگ براساس مسير پرتابي در شبکه هاي خاص


فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:24 فهرست مطالب: ساختار بکارگيري براي روتينگ براساس مسير پرتابي در شبکه هاي خاصاستفاده از منحني هاي بزير براي TBRپيشروي به همراه يک منحني بزير سه بعدينزديکترين نقطه در منحني بزيرمسيرهاي پرتابي طولاني و پيچيده ترالگوريتم هاي پيشروي نيرومند براي TBRبکار بستن مسير پرتابيحصول گره مقصدحصول سريعتصادفينزديکترين به منحني(CTC)حداقل پيشرفت بر روي منحني(CAC)هيبريدCTC و LAC(CTC-LAT)بيشترين پيشرفت بر روي منحني (MAC)کمترين انحراف از …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *