مقاله فلزات و خواص آنها


فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:24 فهرست مطالب: مقدمه تعريف فلز ،خواص آن و ساختمان فلزي عناصر اصلي فلزات گروه IAفلزات گروه IIAفلزات گروه IIIAفلزات گروه IV Aفلزات گروه VAعناصر واسطه فلزات گروه IBفلزات گروه IIB فلزات گروه III B فلزات گروه IV Bفلزات گروه V Bفلزات گروه VI B فلزات گروه VII Bفلزات گروهVIII B جدول تناوبي منابع مقدمه پيشرفت زندگي بشر به طور عمده ،ناشي از استفاده وسيع از فلزات گوناگون بوده است .امروزه …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *