مقاله نوآوری وخلاقیت سازمانی

مقدمه: 1 انواع نوآوري: 2 الگوهاي تکامل فرايند نوآوري تکنولوژيک : 4 مدل فشار علم : 5 مدل کشش بازار: 5 مدل اتصالي : 6 مدل يکپارچه و شبکه اي : 6 مدل زنجيره ارزش: 7 عوامل موثر بر شکل گيري فرايندهاي نوآوري: 8 ارتباط استراتژيك سازماني : 9 منابع ومآخذ: مقدمه: نوآوري از کلمه لاتين ” Innovate ” به معناي ” ساختن يک چيز جديد ” استخراج شده است. نوآوري يک فرايند است که در اين فرايند ابتدا فرد اجازه مي دهد تصورش به آسمانها صعود کند، سپس آن را به زمين مي‌آورد و مهندسي مي کند ( مهندسي ايده‌) تا تبديل …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *