مقايسه ي آراء قديس اوگوستين و امام محمد غزالی در خداشناسي


پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش ادیان و عرفان 142 صفحه چکیده: آرلیوس اوگوستینوس[1] در سال 354 م. در تاگاست[2] متولد شد. محور افكارش تصوري است كه از خدا دارد و آن ايمان به خداي قادر، عالم و خير مطلق است. او خداي پسر را ظهور خداي پدر مي ‌ داند. خداي پسر را مقر ايده‌ها و خلقت را ظهور كلمه می‌داند و از نظر وی پدر و پسر هم گوهرند. خدای او يگانه‌ی فاعل و علت حقيقي، بزرگ بي كميت، فراتر از همه چيز و در همه جاست. امام محمد غزالی[3] در سال450 ه.ق در طابران متولد شد. …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *