مواد پیزوالکتریک

مواد پیزوالکتریک

مواد-پیزوالکتریکپروژه رشته مکانیک، از اثر ایجاد قطب الکتریکی در بلور بوسیله تغییر حرارت که باعث ایجاد یک پتانسیل الکتریکی در مواد می شودکه با مطالعه کارل لیناس و فریز ایپنیوس در میانه های قرن هجدهم جرقه این خاصیت فیزیکی شکل گرفت. پی بردن به این دانش و آگاهی از آن باعث شد که رن جاست های و آنتیون سزار …دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *