نقشه خطوط همدمای استان آذربایجان شرقی

نقشه خطوط همدمای استان آذربایجان شرقی

نقشه-خطوط-همدمای-استان-آذربایجان-شرقیاین فایل شامل شیپ فایل خطوط همدمای استان آذربایجان شرقی می باشد. خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در یک دوره مشخص دارای تغییرات دمایی یکسان هستند را به یکدیگر متصل می کند.دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *