نقشه خطوط همدمای استان خراسان جنوبی

نقشه خطوط همدمای استان خراسان جنوبی

نقشه-خطوط-همدمای-استان-خراسان-جنوبیاین فایل شامل شیپ فایل خطوط همدمای استان خراسان جنوبی می باشد. خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در یک دوره مشخص دارای تغییرات دمایی یکسان هستند را به یکدیگر متصل می کند.دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *