نقشه خطوط همدمای استان هرمزگان

نقشه خطوط همدمای استان هرمزگان

نقشه-خطوط-همدمای-استان-هرمزگاناین فایل شامل شیپ فایل خطوط همدمای استان هرمزگان می باشد. خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در یک دوره مشخص دارای تغییرات دمایی یکسان هستند را به یکدیگر متصل می کند.دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *